Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP), ang. Polish Air Navigation Services Agency (PANSA)

Utworzony 1 kwietnia 2007 państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym, podległy Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju. Siedziba Agencji znajduje się przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie. W 2022 ma zostać przeniesiona do miejscowości Reguły w podwarszawskiej gminie Michałowice.

Każde działanie podejmowane w PAŻP i wszyscy pracownicy Agencji przyczyniają się do realizacji wyznaczonych celów w zdefiniowanych czterech Kluczowych Obszarach Skuteczności Działania.
•    BEZPIECZEŃSTWO (SAFETY) – zapewnienie i utrzymanie bezpieczeństwa ruchu lotniczego,
•    POJEMNOŚĆ (CAPACITY) – zapewnienie wymaganej przepustowości przestrzeni powietrznej i zapewnienie obsługi ruchu przy jak najniższych opóźnieniach,
•    OCHRONA ŚRODOWISKA (ENVIRONMENT) – zapewnienie zrównoważonego rozwoju usług nawigacyjnych, przy jednoczesnym minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko, redukcja emisji zanieczyszczeń oraz minimalizowanie hałasu,
•    EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA (COST EFFICIENCY) – zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług za adekwatną cenę umożliwiającą rozwój Agencji i wzmocnienie stabilności finansowej firmy.
Komunikacja lotnicza jest jednym z najbezpieczniejszych środków transportu. Swą wysoką pozycję zawdzięcza nie tylko dokładności technicznej sprzętu, ale i niesłychanie precyzyjnym sposobom kierowania ruchem samolotów. Nie ma miejsca na improwizację, wszystkie posunięcia są wcześniej przemyślane i nieustannie kontrolowane.
Zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej to zadanie niełatwe, wymagające zaangażowania środków technicznych i pracy dużego zespołu wysokiej klasy specjalistów. Ich działalność jest jednak mało znana, co wytłumaczyć można chyba jedynie tym, że infrastruktura techniczna kontroli ruchu lotniczego pozostaje w znacznej części “niewidzialna”, a uwaga obserwatorów skupia się zazwyczaj na znacznie bardziej atrakcyjnych samolotach. Niewidzialne są wyznaczone i przedstawione na mapach, ale niczym w rzeczywistości nie wyróżnione drogi lotnicze, niewidzialne są fale elektromagnetyczne – najpotężniejsze narzędzie kontrolujących. Pozostają jedynie niepozorne urządzenia naziemne i ośrodki zarządzania ruchem lotniczym ukryte zwykle na niedostępnym terenie lotnisk, czy wręcz w takich miejscach, które z lotnictwem nie mają nic wspólnego.

W poniedziałek 2 marca 2020 roku  Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uruchomiła pierwszy w Europie operacyjny system do koordynacji lotów dronów, z którego korzystają m. in. kontrolerzy ruchu lotniczego. System PansaUTM pomyślnie przeszedł proces akredytacyjny prowadzony przez PAŻP oraz nadzorowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i został uruchomiony w strefach kontrolowanych lotnisk w Poznaniu, Bydgoszczy oraz w Modlinie. Do końca marca planowane jest dołączenie następnych lokalizacji (kolejne wieże kontroli lotnisk oraz sektory FIS), a zakończenie całego procesu implementacji planowane jest w drugim kwartale 2020 roku.

W dniu 15 lipca 2020r. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wdrożyła do użytku operacyjnego system PansaUTM w kolejnych organach służb ruchu lotniczego – w strefach kontrolowanych lotnisk (CTR) w Krakowie, Rzeszowie, Łodzi, Szymanach i Zielonej Górze oraz w sektorach Warszawa, Olsztyn i Kraków Służby Informacji Powietrznej (FIS). Zasięg działania PansaUTM w zakresie funkcji wsparcia analitycznego operatorów BSP pod kątem możliwości realizacji operacji zgodnej z przepisami i dostępnością przestrzeni objął całą Polskę już od samego początku tj. 02.03.2020 r. PAŻP z tygodnia na tydzień odnotowuje wzrost liczby operacji koordynowanych za pomocą nowego systemu.

30 lipca 2020 roku Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wdrożyła do użytku operacyjnego system EFES na kolejnych dwóch lotniskach: w Katowicach oraz Krakowie. EFES to cyfrowe centrum informacji, dzięki któremu ruch lotniczy jest bardziej przewidywalny, operacje lotnicze bezpieczniejsze, środowisko techniczne zautomatyzowane, a zarządzanie siecią łatwiejsze i wygodniejsze. Nowy system z powodzeniem funkcjonuje już na lotniskach w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Olsztynie-Szymanach.

W  dniach 14-21 grudnia odbyła się seria testowych lotów transportowych realizowanych przez polską spółkę Farada we współpracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Lecąc wydzielonym korytarzem powietrznym i z maksymalną prędkością do 90 km/h dron dostarczył paczki medyczne średnio o połowę szybciej niż transportem kołowym.

Organizatorzy
Partner merytoryczny
Patronat honorowy
Partnerzy
Partner technologiczny
Patronat medialny