Krajowe Towarzystwo Lotnicze AOPA Poland

Stowarzyszenie istniejące w Polsce od 1996 roku, zrzesza pilotów oraz właścicieli prywatnych samolotów i helikopterów. KTL AOPA POLAND jest 41 krajowym członkiem IAOPA – International Aircraft Owners and Pilots Association, największej międzynarodowej organizacji zrzeszającej ponad 400.000 pilotów i właścicieli statków powietrznych w 61 krajach świata.
IAOPA jest jedyną organizacją lotniczą posiadającą swoich przedstawicieli w: ICAO, JAA – Europejskich Władzach Lotnictwa Cywilnego, EUROCONTROL – Europejskiej Organizacji Nadzoru Przestrzeni Powietrznej oraz Komisji Europejskiej.
Celami KTL AOPA POLAND zapisanymi w statucie są:
•    podnoszenie bezpieczeństwa latania, sprawności technicznej i ekonomicznej lotnictwa ogólnego;
•    reprezentowanie lotnictwa ogólnego na forum parlamentarnym, rządowym i administracyjnym w kraju i zagranicą;
•    informowanie społeczeństwa o korzyściach wynikających z rozwoju lotnictwa ogólnego;
•    ochrona istniejących lotnisk i lądowisk, promowanie działalności lotniczej na byłych lotniskach wojskowych;
•    eliminowanie nieuzasadnionych, szkodliwych dla lotnictwa przepisów, opłat i podatków oraz ograniczeń w dostępie do przestrzeni powietrznej i lotnisk;
•    organizowanie szkoleń i doradztwa dla członków stowarzyszenia oraz zapewnienie im ochrony prawnej;
•    pogłębianie przyjaznych stosunków międzynarodowych, wymiana doświadczeń z zagranicznymi aeroklubami, organizacjami lotniczymi i pilotami;
•    organizowanie zawodów i imprez lotniczych w kraju i za granicą oraz udział w nich członków stowarzyszenia.

Końcowe dekady dwudziestego wieku to konsolidacja i wzmocnienie pozycji lotnictwa ogólnego uzyskanej na całym świecie. Coraz więcej pilotów uzyskiwało uprawnienia do latania na przyrządach, co pozwalało na korzystanie z tego środka transportu w prawie każdych warunkach pogodowych, a szkoły pilotażu musiały się dostosować do bardziej skomplikowanych wymagań w zakresie szkolenia lotniczego.
Lotnictwo ogólne uzyskało status wygodnego środka przemieszczania się w stosunku do podróży liniami lotniczymi, trapionymi coraz bardziej opóźnieniami (w pierwszej połowie zeszłego roku 32% lotów pasażerskich rozpoczynających się z 14 największych lotnisk we Francji miało opóźnienie większe niż 15 minut w stosunku do rozkładu), odwoływaniem lotów i niekiedy kiepską obsługą. Po ostatnich zamachach terrorystycznych w USA, okazało się również, że podróżowanie mniejszymi samolotami lotnictwa ogólnego jest o wiele bardziej bezpieczne niż samolotami linii lotniczych.

Organizatorzy
Partner merytoryczny
Patronat honorowy
Partnerzy
Partner technologiczny
Patronat medialny