kmdr pil. Andrzej Szczotka

Dowódca jednej z Akcji Serce. Pilot Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. BLMW jest związkiem organizacyjnym morskiego rodzaju sił zbrojnych.Domeną Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej są specjalistyczne operacje lotnicze nad obszarami morskimi:
zwalczanie okrętów podwodnych samodzielnie i we współdziałaniu z siłami okrętowymi;
rozpoznanie i wskazywanie celów okrętom i naprowadzanie na cele nawodne samolotów uderzeniowych;
misje poszukiwawczo-ratownicze w ramach zabezpieczenia polskiej strefy Konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie na morzu SAR (ang. Search and Rescue - poszukiwanie i ratownictwo) na Bałtyku oraz strefy przybrzeżnej;
monitoring ekologiczny Polskiej Strefy Ekonomicznej (PSE) na Bałtyku;
transport ludzi i sprzętu.

Organizatorzy
Partner merytoryczny
Patronat honorowy
Partnerzy
Partner technologiczny
Patronat medialny