Jan Borowski

Założyciel Fundacji Zabytki Polskiego Nieba.

Fundacja Zabytki Polskiego Nieba, której celem jest rekonstrukcja i przywracanie do stanu lotnego ostatnich egzemplarzy zabytkowych samolotów, na których latali Polscy piloci. Zadaniem Fundacji jest również popularyzacja polskiej oraz światowej tradycji, historii oraz techniki lotniczej oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i oświatowej w tym zakresie.
Zajmują się też odzyskiwaniem dokumentacji i świadectw historii lotnictwa oraz prowadzeniem działalności edukacyjnej w zakresie historii awioniki. Fundacja założona w 2008 roku przez Jana i Stanisława Borowskich, spokrewnionych z pilotem Janem Borowskim.

Organizatorzy
Partner merytoryczny
Patronat honorowy
Partnerzy
Partner technologiczny
Patronat medialny